hh

Porta e fermës

  • FARM GATE

    Porta e fermës

    Porta e fermës zakonisht bëhet me tuba të rrumbullakët dhe rrjeta teli të salduara, disa të bëra edhe me tuba katrorë.

    Sipas strukturave të ndryshme të brendshme, porta e fermës mund të ndahet në portën e fermës së tipit "N", portën e fermës së tipit "I" dhe portën e fermës së shufrës. Porta e fermës së tipit "N" dhe porta e fermës "I", zakonisht do të bëhen me tub të rrumbullakët me kornizë të jashtme dhe rrjetë teli të brendshëm të salduar, pastaj me disa tuba të brendshëm si mbështetës. Porta e fermës së shiritave zakonisht do të bëhet vetëm me tuba të rrumbullakët .